Ons team

Elly de Kuiper / Directie

Elly de Kuiper / Directie

Positie: Dagelijks bestuur van de stichting

Over Elly: Elly is gediplomeerd paraveterinair met veel praktijkervaring in gemengde dierenartsenpraktijken. Haar ondernemersvaardigheid heeft ze ontplooit tijdens het 10 jaar runnen als zelfstandig ondernemer/eigenaar van een middelgroot bedrijf. Heeft intern de opleiding GDT (GuideDogTrainer) gevolgd en is in bezit het vakdiploma Besluit Houders voor Dieren: Hond en Kat.

Eduard Snippe

Eduard Snippe

Positie: Raad van Toezicht - voorzitter

Over Eduard Hij heeft altijd in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt en werkt met veel plezier als Medewerker Publiek IV bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Daarnaast is hij bestuurslid en PR-lid van Popkoor Sing & Swing Coevorden. Verder houdt hij zich enthousiast bezig met zijn eerste DCN Geleidehond Kyra. Belangeloos bekleedt hij de functie als raad van toezichtlid en zet hij zich tevens in als ambassadeur van DCN tijdens gastlessen, demo's, beurzen en workshops.

Emiel van Leeuwen

Emiel van Leeuwen

Positie: Raad van Toezicht - auditcommissie

Over Emiel: Na een opleiding in de accountancy heeft hij een aantal jaren gewerkt bij een accountantskantoor. Daarna is hij bij diverse werkgevers aan de slag gegaan als Manager Finance en Controller. Sinds een aantal jaren werkt hij als zelfstandige en zet zich in bij bedrijven die (tijdelijk) hulp nodig hebben om hun administraties nog beter op orde te krijgen. Via zijn vrouw en haar hond Niels is hij betrokken geraakt bij de raad van toezicht van DCN, waar hij zich met name met financiële zaken bezig houdt.

Jacqueline Otto

Jacqueline Otto

Raad van toezicht

Over Jacqueline Begonnen op de Hogere Hotelschool in Den Haag maar inmiddels al bijna 30 jaar werkzaam bij de ABN AMRO in diverse functies, de laatste 8 jaar als projectleider. Graag draagt ze bij met haar kennis en ervaring vanuit de RvT om de ambities van Stichting DCN Geleidehonden te realiseren.

Pieter-Jan Blok

Pieter-Jan Blok

GDMI/GDSE Hoofd Opleiding & Cliëntbegeleiding

Over Pieter-Jan: Pieter-Jan heeft meer dan 12 jaar ervaring bij Desudo blindengeleidehonden als trainer en instructeur. Naast de training van honden en aflevering/nazorg ook de persoon die de gastlessen en demo's verzorgd. Het gezicht van Stichting DCN Geleidehonden. Gediplomeerd O&M instructeur.

Marlia Oosterhof

Marlia Oosterhof

Externe Trainer / GDMI

Over Marlia: Marlia zit vanaf 1999 in het vak als blindengeleidehondentrainster en instructeur. Vanaf 2014 de sprong gemaakt naar zelfstandig instructeur/trainer. Voor meerdere opdrachtgevers traint zij blindengeleidehonden, ADL-, autisme- en combinatiehonden. Daarnaast verzorgt Marlia een opleiding blindengeleidehondentrainer (GDT) voor mensen die het vak willen leren. Tevens gediplomeerd O&M instructeur.

Brenda de Jong

Brenda de Jong

Trainster

Over Brenda Brenda is een oud collega van Pieter-Jan en heeft haar sporen als blindengeleidehondentrainster ruimschoots verdiend. Na haar verhuizing het oude vak als GDT weer opgepakt. Ze is in vaste dienst.


Beheer vermogen

Stichting DCN Geleidehonden heeft een raad van toezicht bestaande uit drie leden.
De raad van toezicht heeft  één directeur aangesteld, mevrouw P. de Kuiper (Elly), die voor haar werkzaamheden een bezoldiging ontvangt.
Alle raad van toezichtleden en de directie hebben een gezamenlijke bevoegdheid met de andere bestuurders. Een bestuurder kan hierdoor niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is (ook wel beschikkingsmachtcriterium). De onafhankelijke besluitvorming wordt hierdoor gewaarborgd.

Privacy

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of op welke wijze dan ook bij Stichting DCN Geleidehonden betrokken bent, worden gegevens aan ons verstrekt en verwerken wij deze persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig op met uw gegevens. In onze Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken, waarom we die nodig hebben en hoelang we deze gegevens bewaren.

Onze Privacy voorwaarden of “verwerkingsovereenkomst” zijn van toepassing op alle gegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen en/of bewerken.
KLACHTENPROCEDURE

Het kan voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over de dienstverlening van Stichting DCN Geleidehonden. Wij nodigen u van harte uit om uw klacht, bezwaar of vraag aan ons voor te leggen zodat wij samen met u tot een oplossing/antwoord kunnen komen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk via post of email.

 Alle klachten worden intern geregistreerd.

Nadat een klacht in behandeling is genomen, krijgt u, op uw verzoek, daarover binnen veertien dagen een schriftelijke bevestiging (post of email).
Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de afdeling waar ze betrekking op heeft. Bij complexe klachten worden het bestuur en de Raad van Toezicht betrokken bij de afhandeling.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen klachten van cliënten uitsluitend met de betreffende cliënten worden besproken tenzij de betreffende cliënt een getekende machtiging afgeeft conform de geldende bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Klachten met betrekking tot het functioneren van onze cliënten, medewerkers, gastgezinnen, vrijwilligers, stagiaires en/of onze blindengeleidehonden worden altijd teruggekoppeld naar de betreffende persoon.


Anonieme klachten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram